Lindy gekozen tot Bondsraadlid Rotterdam-Rijnmond 

Eind juni ben ik voor een periode van 3 jaar gekozen als Bondsraadslid voor de regio van Sperwers: Rotterdam-Rijnmond. Wat is de Bondsraad en wat ga ik die periode doen?

De Bondsraad bestaat uit 24 gekozen personen – één lid per regio – die de brug vormen tussen de belangen van de verenigingen en de strategische koers van het KNKV. Bondsraadsleden zijn ambassadeurs van de korfbalsport. Zij denken en werken mee aan de ontwikkeling en toekomst van korfbal. Het KNKV streeft naar de kernwaarden diversiteit en inclusie ook in de bondsraad. Een mix van mannen en vrouwen, jong en oud, waar iedereen welkom is en gehoord wordt.

De Bondsraad heeft een toezichthoudende rol op de KNKV-directie en het bondsbestuur, stemt gezamenlijk in met het strategisch jaarplan en heeft een controlerende taak op het resultaat. De bondsraadsleden acteren op hoofdlijnen. De rol van Bondsraadslid is veelzijdig en biedt naast formele toezichthoudende taken ook ruimte voor informele betrokkenheid.

Een belangrijke rol die je hebt als Bondsraad is om mee te kijken bij de ontwikkelingen binnen het korfbal en ervoor zorgen dat het Bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de Bondsraad verantwoordelijk is voor:

  • goedkeuring van het strategisch plan
  • toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie
  • toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je bij mij (Lindy) terecht.