Tijdelijk gebruik kunstgras THOR

Beste Sperwersleden,

de komende weken zal c.k.c. THOR gebruik maken van onze velden voor hun trainingen en mogelijk ook hun wedstrijden. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden die de gemeente uitvoert aan het grasveld van c.k.c. THOR uitlopen, en hun eigen veld dus niet beschikbaar is. c.k.c. THOR heeft ons gevraagd of ze in de tussentijd bij ons terecht kunnen. Dit betreft een tijdelijke situatie, totdat de werkzaamheden gereed zjin.

Velen van jullie zullen de connectie leggen met de tijdens de vorige ALV aangekondigde mogelijke verregaande samenwerking. Ten tijde van die ALV was de vertraging van de werkzaamheden bij c.k.c. THOR nog niet aan de orde, dus van voorbedachte rade is hier geen sprake. Echter, toen duidelijk werd dat c.k.c. THOR op zoek moest naar een uitwijklocatie, waren wij natuurlijk een logische keuze.

De details van deze tijdelijke samenwerking worden deze week verder uitgewerkt. Je kunt hierbij denken aan barbezetting, schoonmaak, toegang tot het complex, etc. Verdere informatie zal t.z.t. worden gedeeld.

Mochten jullie de komende weken nieuwe gezichten zien, hoop ik dat jullie ze vriendelijk ontvangen op onze nieuwe locatie! Laat het ons uiteraard ook weten als je hinder of problemen ervaart deze komende weken; de prioriteit blijft uiteraard het wel en wee van onze eigen leden.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Willem Kes