Uitnodiging ALV op maandag 11 februari

Bij deze nodigt het bestuur alle Sperwersleden en ouders van jeugdleden uit om aanwezig te zijn bij deĀ algemene ledenvergadering op maandag 11 februariĀ om 20:00 uur in de kantine.

Bijgevoegd zijn de notulen van de afgelopen zomervergadering. De agenda van de komende vergadering zal nog worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur