ALV: 11 oktober om 20:00 uur

Op woensdag 11 oktober is het zover: de Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering worden beslissingen gemaakt over dit seizoen bij Sperwers. Het is daarom heel belangrijk dat ook u aanwezig bent.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere de begroting voor seizoen 2017-2018, de SportPlus commissie en de (her)verkiezing van het bestuur. Belangrijke onderwerpen dus voor iedereen binnen de vereniging.